Regulamin Salonu

 

1. Pies w trakcie usługi pozostaje sam w salonie. Obecność właściciela nie jest wskazana ze względu na rozproszenie uwagi psa, brak współpracy psa z groomerem w jego obecności i narażanie psa, oraz groomera na wypadek.
Groomer ma prawo odmówić wykonania usługi jeśli ten warunek nie zostanie spełniony.

2. Pies jest kąpany w salonie przed strzyżeniem. Nie ma potrzeby przygotowania wcześniej psa wdomu, gdyż nawet pies wykąpany przez właściciela zostanie ponownie wykąpany przez groomera w salonie, i nie zmieni to ceny usługi.

3. Właściciel ma obowiązek poinformować groomera o stanie zdrowia psa, o alergiach, o chorobach, o niestabilnym charakterze typu strach, agresja itp.

Za pogorszenie stanu zdrowia psa, lub wypadki spowodowane utajeniem chorób groomer nie odpowiada.

4. Groomer nie obsłuży psa bez aktualnych szczepień na wściekliznę-książeczka/zaświadczenie

5. Pies powinien być odebrany do godziny 16:00, chyba że wskazana była inna godzina odbioru. Inaczej będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł/1h.

6. Za stan szaty psa między wizytami odpowiada właściciel. Dbając nienależycie naraża się na koszt rozkołtunienia szaty psa, ponieważ wydłuży to czas pracy groomera, oraz zwiększy nakład pracy.

 

Koszt za godzinę rozkołtuniania to 60 zł. Psów sfilcowanych nie rozczesujemy.

 7. Nie przyjmujemy zapchlonych psów. Jeśli natomiast groomer już w trakcie usługi stwierdzi zapchlenie, właściciel ponosi koszt odpchlenia zwierzęcia i dezynfekcji salonu. 30zł

8. Spóźnienie na wizytę powoduje odwołanie terminu wizyty, jeżeli właściciel psa chce umówić kolejny termin, musi uregulować oplatę za poprzednią nieodbytą wizytę. 

9. Usługa depilacji kanału słuchowego, lub skracanie pazurów jest wykonywana gratis do usługi pielęgnacji i wyłącznie w razie potrzeby, toteż nie może być przedmiotem reklamacji.

10. Reklamacje są uwzględniane do 24h od wykonania usługi. Później są traktowane jak normalna wizyta.

11. Praca przed/po godzinach otwarcia salonu +30% ceny usługi w dni powszednie.

12. Cena podana w tabeli-cenniku jest orientacyjna, odnosi się do typowych przedstawicieli swojej rasy regularnie korzystających z usług, zadbanych, oraz stabilnych psychicznie.

 

Zapewniamy bezpieczeństwo psa w salonie.

 

 Korzystając z usług salonu i powierzając psa opiece groomera właściciel zgadza się na wszystkie postanowienia regulaminu.